Uppsalastödet - För unga människor som är eller har varit på flykt

Org.nr: 802527-6448

Swish: 1234102497

Bankgiro: 5488-0778

Vi behöver ditt stöd

Hjälp oss göra det vi gör. Bli månadsgivare!  Behöver du hjälp med registreringen av Autogiro klicka här! Du kan också ge ett bidrag genom att Swisha till 1234102497 och skriv GÅVA i meddelanderaden. Bli medlem genom att klicka här!  Avsätt lite av din tid. Kontakt oss på uppsalastodet@gmail.com. 

Om oss

Uppsalastödet - till unga människor som är eller har varit på flykt, riktar sig till alla i Uppsala varaktigt varande ensamkommande ungdomar i behov av stöd + barn/unga i likvärdig situation (ej kan bo tillsammans med familj) upp till 25 år.

Uppsalastödet hjälper efter förmåga ungdomar att överleva genom stöd så som psykosocialt, mat, boende, juridik, busskort, kontakter med myndigheter, kommun, skola, hälso- o sjukvård, arbetsmarknad, läxläsning, jour-soffor, dialog med politiker, samt även stöd till hjälparna. Föreningen kommer även att vara en lots

Kopplade händer

Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som vill verka för föreningens verksamhet och värdegrund och med villkoren att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas.
Medlemsavgiften är 100 kr/kalenderår. Den som ansökt om uppehållstillstånd som minderårig under 2015 eller senare får fram till hen fyllt 25 år, årsavgift om 25 kr /kalenderår

Utmärkelse FN

Utmärkelse

På FN dagen 24 oktober 2019 mottog Uppsalastödet Uppsala FN-förenings pris för Mänskliga rättigheter, för att den med sin breda stödverksamhet hjälper flyktingar att få rätt vård och social trygghet.

Kontakt

Mail Icon uppsalastodet@gmail.com

Uppsalastödet

Styrelsen

Ordförande Elisabet Rundqvist Vice Ordförande Johanna Strandh

Ordförande
Elisabet Rundqvist

Vice Ordförande
Johanna Strandh